GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

题目编号: 用户: 语言: 结果:
运行编号用户问题结果内存耗时语言代码长度提交时间判题机
3410175 linshuxin 正确
1776
0
C++ 140 B 2019-01-23 23:29:03 admin
3410108 zhushinuo888 正确
836
0
Pascal 70 B 2019-01-23 21:56:14 admin
3410006 liufengyuan 正确
1776
0
C++ 151 B 2019-01-23 21:03:28 admin
3409632 maozhouxing 正确
1776
0
C++ 134 B 2019-01-23 19:01:55 admin
3409538 123456789abcdefg 正确
1776
0
C++ 151 B 2019-01-23 18:06:17 admin
3409537 123456789abcdefg 正确
1096
0
C 465 B 2019-01-23 18:05:46 admin
3409535 123456789abcdefg 正确
1096
0
C 169 B 2019-01-23 18:05:08 admin
3409534 123456789abcdefg 正确
1096
0
C 141 B 2019-01-23 18:04:55 admin
3409533 123456789abcdefg 正确
1096
0
C 141 B 2019-01-23 18:04:46 admin
3409494 zpy1024 正确
1776
0
C++ 161 B 2019-01-23 17:42:00 admin
3409476 gaomengxi 正确
1776
0
C++ 132 B 2019-01-23 17:17:28 admin
3408981 HUANGZHENGMIXIAO 正确
1776
0
C++ 120 B 2019-01-23 14:19:47 admin
3408869 123456789abcdefg 正确
1776
0
C++ 371 B 2019-01-23 13:51:59 admin
3408867 123456789abcdefg 正确
1776
0
C++ 175 B 2019-01-23 13:51:29 admin
3408866 123456789abcdefg 正确
1776
0
C++ 151 B 2019-01-23 13:51:14 admin
3408733 2062685946 正确
1776
0
C++ 135 B 2019-01-23 12:54:36 admin
3408710 wy6dyp 正确
1776
0
C++ 136 B 2019-01-23 12:39:40 admin
3408700 xuchenxi 正确
1776
0
C++ 129 B 2019-01-23 12:30:32 admin
3408361 185270206 正确
1776
0
C++ 133 B 2019-01-23 09:54:01 admin
3408195 qiangfanjin 正确
1776
0
C++ 141 B 2019-01-23 09:14:01 admin