GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

用户
Day Week Month Year
名次 用户 昵称 正确 提交 比率
201
向第(我的排名-1)名前进!
54.474%
202
孙旭磊
68.264%
203
AC大神
48.191%
204
qweewqqweewq
46.197%
205
MC天才@liangxinyoutiao
37.387%
206
炎帝-~~~周旻
62.273%
207
爬行者
40.453%
208
王鸿翼
49.043%
209
I walk in the blood the dark
35.314%
210
醉卧沙场君莫笑
65.490%
211
123
49.038%
212
591809
34.606%
213
·ã~&ÓÇ£º¹þ¹þ¡¤¡¤¡¤¡¤£¬18 ÁË £¬³å³å³å
93.779%
214
王敦任
44.774%
215
helen
44.143%
216
成败在此一举!!
68.930%
217
laoguo
24.547%
218
¿´Ò»Â·¶àÉÙÖÚÉú±»õß
49.091%
219
我叫江户川柯南,是个侦探
40.992%
220
rxliuyuankai
63.622%
221
AMX ELC
54.447%
222
123456789
49.507%
223
ŬÁ¦×ªCPP
74.535%
224
雨点
64.000%
225
洪毅城
87.309%
226
唐泽
72.678%
227
ÇñöÎçâ QQ£º1127110809
66.060%
228
►↑☺♂♀☻↓◄
67.572%
229
»ÒÌ«ÀÇ
63.578%
230
yyt
47.212%
231
吉吉
25.711%
232
星愿
56.472%
233
帅哥上路,上面封号
42.415%
234
陈沁怡
35.837%
235
超上楼上的
59.132%
236
入门题已全过,接着刷基础题~\\(≧▽≦)//~
27.526%
237
正衡王宣昊
25.921%
238
忍者…………
38.454%
239
韦骆飞
33.879%
240
玲灵
90.323%
241
007
81.837%
242
&I‘m★boy♂
59.604%
243
yyyz109
51.447%
244
ACC
56.115%
245
James
48.689%
246
QAQ
44.268%
247
潘亚航
48.203%
248
姆巴佩
47.152%
249
哥只是个神话
32.122%
250
殷瑞坤
81.992%