GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

用户
Day Week Month Year
名次 用户 昵称 正确 提交 比率
151
yyx123
70.872%
152
Because of love
52.540%
153
*********+++++..........超越40名..........+++++*********
60.940%
154
hxqy9801
41.544%
155
renhongyi01
36.808%
156
打酱油的
34.557%
157
caomei
95.148%
158
liuxiaorui
87.066%
159
芥末の
66.129%
160
我只是一个凑热闹的…………
60.080%
161
57.197%
162
luna
46.820%
163
¹þ·ðÔÚµÈ×ÅÎÒ
79.433%
164
kirlay
35.600%
165
复旦大学-生物学家
38.144%
166
lyslys
40.494%
167
武进区实验小学 费子涵
45.102%
168
科斯塔
63.090%
169
王则语
60.246%
170
逐梦之影韩信
58.957%
171
lixuanyingqp
58.644%
172
wdd
58.179%
173
B班徐煌晟
34.002%
174
av10492
80.734%
175
qiuziteng
49.052%
176
吾打遍天下电脑无敌手矣...
39.747%
177
玥雪
39.408%
178
马海塬
31.583%
179
tck
47.448%
180
chenjunqi7707
44.867%
181
吉吉
25.014%
182
LBJvsKD
44.467%
183
272222152
41.731%
184
钱均昊
46.162%
185
----+
51.551%
186
12345678
69.805%
187
nogoback
76.471%
188
moxiangyu
31.872%
189
醉卧沙场君莫笑
65.091%
190
AG超玩会、老帅
33.543%
191
我是超级小弱弱,orz各位大神
60.857%
192
xzz
32.870%
193
shortbay1
48.131%
194
panao
41.222%
195
Ä°¡¢Ïþ¡¢¾§
76.122%
196
流川枫
56.760%
197
NBzhouzihan
45.631%
198
黄鲁直
40.870%
199
不与地球人玩了
47.836%
200
zgmzcn
20.784%