GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

用户
Day Week Month Year
名次 用户 昵称 正确 提交 比率
151
hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³­ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£
41.544%
152
renhongyi01
36.808%
153
hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³­ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£
95.148%
154
hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³­ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£
87.066%
155
我只是一个凑热闹的…………
60.214%
156
57.325%
157
二实小——王一飞 (装逼射线๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎)
32.212%
158
luna
46.820%
159
¹þ·ðÔÚµÈ×ÅÎÒ
79.433%
160
复旦大学-生物学家
38.144%
161
lyslys
40.568%
162
逐梦之影韩信
59.091%
163
wdd
58.311%
164
老绵羊
63.090%
165
王则语
60.246%
166
qiuziteng
49.164%
167
吾打遍天下电脑无敌手矣...
39.837%
168
av10492
80.734%
169
玥雪
39.497%
170
马海塬
31.583%
171
上面大佬————————————————下面傻吊
47.448%
172
chenjunqi7707
44.867%
173
B班徐煌晟
34.223%
174
LBJvsKD
44.467%
175
272222152
41.731%
176
----+
51.737%
177
12345678
69.919%
178
nogoback
76.471%
179
moxiangyu
31.872%
180
武进区实验小学 费子涵
45.629%
181
AG超玩会、老帅
33.889%
182
xzz
32.948%
183
我是超级小弱弱,orz各位大神
60.857%
184
panao
41.319%
185
流川枫
56.818%
186
shortbay1
48.131%
187
Ä°¡¢Ïþ¡¢¾§
76.122%
188
黄鲁直
40.966%
189
NBzhouzihan
45.631%
190
kirlay
36.434%
191
不与地球人玩了
47.950%
192
zgmzcn
20.833%
193
武进区实验小学 荆昶
37.590%
194
骆镒妤
55.378%
195
矿泉水瓶座
45.925%
196
ÎÒµÄangle,ìòÒªÃ÷°×£¬520 920 5201314
71.848%
197
wangyuhong
42.148%
198
|▍゛勾起唇角牵强的笑
63.070%
199
lixuanyingqp
58.451%
200
司马流苏
43.094%